Εκδόσεις βιβλίων

Η συλλογή των υπολογιστών και των υπόλοιπων αντικειμένων από τις δεκαετίες 1970 έως 1990, άρχισε να εμπλουτίζεται σημαντικά από το καλοκαίρι του 2017. Ο βασικός στόχος της συλλογής, είναι καθαρά εκπαιδευτικός, προκειμένου να μελετήσουμε γνώσεις και ιστορικές τεχνολογίες που μας οδήγησαν στο σήμερα. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη μοναδικότητα του περιεχομένου της συλλογής, αφού πρόκειται για αναντικατάστατα αντικείμενα. Για την εκπλήρωση των στόχων της συλλογής, η οποία ήδη αποτελούσε ένα «μικρό μουσείο» από το 2017, δημιουργήθηκαν δύο βιβλία. Το πρώτο με τίτλο «Το μικρό μουσείο πληροφορικής», το οποίο εκδόθηκε το 2018 στην Αμερική από το Amazon καθώς και ένα ακόμα με τίτλο «Η θεμελίωση της πληροφορικής», το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Σήμερα, μόνο το δεύτερο βιβλίο είναι διαθέσιμο.


description More...


Μη διαθέσιμο description More...

eject