Υπολογιστές

Περιηγηθείτε σε μια μοναδική αυθεντική συλλογή, που σας ταξιδεύει στις δεκαετίες 1970 έως 1990.

ZX81

1981

BBC Micro

1981

Commodore VIC-20

1981

Timex Sinclair

1982

MPF-II

1982

ZX Spectrum

1982

TI-99/4A

1982

Commodore 64

1982

Apple IIe

1983

Oric-1

1983

Acorn Electron

1983

Philips P2000C

1983

Sinclair QL

1984

MSX VG8000

1984

Oric Atmos

1984

Amstrad 464

1984

Apple IIc

1984

MSX VG8020

1984

ZX Spectrum+

1984

MSX (Sanyo)

1984

Amstrad 6128

1985

ZX Spectrum +2

1986

Amiga 500

1987

Commodore 64C

1987

Compaq portable

1987

IBM PS/2 8086

1987

Olivetti PC1

1988

Hyundai 8088

1988

Bondwell B300

1988

Macintosh classic

1990

iMAC G3

ed.2001 (1998)

eject