Δοκιμή λογισμικούWindows 3.11 (1993)

Τα Windows 3.11 δεν ήταν αυτόνομο λειτουργικό σύστημα. Έτρεχε ως εφαρμογή πάνω από το MS-DOS. Την ίδια χρονιά (1993) κυκλοφόρησε και ο πρώτος browser στην ιστορία (Mosaic), ο οποίος μπορούσε να εμφανίσει στην ίδια σελίδα, κείμενο με εικόνες. Την περίοδο 1990-1993, υπήρχαν δύο ακόμα browser, αλλά μόνο για εμφάνιση κειμένου από το διαδίκτυο. Μόλις το 1989 εφευρέθηκε το World Wide Web, από έναν Άγγλο ερευνητή του CERN. Μετά το 1993 εμφανίστηκε και ο ιστορικός φυλλομετρητής Netscape Navigator.