Δωρίστε υπολογιστές και σχετικό υλικό

Μπορείτε να συμβάλετε με μια δωρεά υπολογιστή, έντυπου υλικού, σχετικού εξοπλισμού, λογισμικού, κλπ από τις δεκαετίες 1970-1980-1990. Το υλικό που θα δωρίσετε -εφόσον εμπίπτει στις κατηγορίες υλικού του 8bitretro.gr- θα αξιοποιηθεί στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, βρίσκοντας ένα πραγματικό νόημα και εγκαταλείποντας τη θέση του πιθανά από μια αποθήκη με αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται. Το υλικό αξιοποιείται για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών βίντεο που προβάλλονται στο YouTube και το 8bitretro.gr, ενώ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκθέσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται και από το Πανεπιστήμιο για φοιτητές και επισκέπτες, στο οποίο ο δημιουργός του 8bitretro.gr είναι καθηγητής. Επομένως, το ξεχασμένο υλικό της αποθήκης σας, μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο αντικείμενο που θα αξιοποιηθεί πραγματικά για τους νέους, χωρίς να αλλάξει απλά θέση από την αποθήκη σε μια μουσειακή προθήκη.

Υπενθυμίζεται ότι, όλο το υλικό του 8bitretro.gr υπηρετεί αποκλειστικά εκπαιδευτικό σκοπό και είναι δωρεάν και ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.


Επικοινωνία για δωρεά υλικού (Επίσης, να επισυνάψετε μια φωτογραφία και να αναφέρετε αν λειτουργεί)


Ευγενικές δωρεές


- Κουλουρίδης Ιωάννης – iMAC G3 ed.2001 (1998) >>
- Χρηστάκης Ιωάννης - Hyundai 8088 (1988) >>

Επιστροφή στην αρχική σελίδα >>