Δωρεές

Στο χρονικό διάστημα της αξιοποίησης των συλλογών, έχουν πραγματοποιηθεί και κάποιες δωρεές παλιών υπολογιστών. Είναι σημαντικό να ξέρει ο υποψήφιος δωρητής ότι, ο παλιός υπολογιστής από την αποθήκη, μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση και να μην πάει στην ανακύκλωση. Έτσι, βρίσκουμε και σκοπό ύπαρξης σε ένα παλιό μηχάνημα. Μπορείτε και εσείς να κάνετε δωρεά έναν λειτουργικό παλιό υπολογιστή από τη δεκαετία του 1980 και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την αξιοποίησή του μέσα από αυτές τις σελίδες.

Δωρίστε υπολογιστές και σχετικό υλικό

Μπορείτε να συμβάλετε με μια δωρεά υπολογιστή, έντυπου υλικού, σχετικού εξοπλισμού, λογισμικού, κλπ από τις δεκαετίες 1970-1980-1990. Το υλικό που θα δωρίσετε -εφόσον εμπίπτει στις κατηγορίες υλικού του site- θα αξιοποιηθεί στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, βρίσκοντας ένα πραγματικό νόημα και εγκαταλείποντας τη θέση του πιθανά από μια αποθήκη με αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται. Το υλικό αξιοποιείται για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών βίντεο που προβάλλονται στο YouTube και το 8bitretro.gr, ενώ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκθέσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται και από το Πανεπιστήμιο για φοιτητές και επισκέπτες, στο οποίο ο δημιουργός του 8bitretro.gr είναι καθηγητής. Επομένως, το ξεχασμένο υλικό της αποθήκης σας, μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο αντικείμενο που θα αξιοποιηθεί πραγματικά για τους νέους, χωρίς να αλλάξει απλά θέση από την αποθήκη σε μια μουσειακή προθήκη.

Υπενθυμίζεται ότι, όλο το υλικό του 8bitretro.gr υπηρετεί αποκλειστικά εκπαιδευτικό σκοπό και είναι δωρεάν και ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.


Επικοινωνία για δωρεά υλικού (Επίσης, να επισυνάψετε μια φωτογραφία και να αναφέρετε αν λειτουργεί)

Ευγενικές δωρεές


- Κουλουρίδης Ιωάννης – iMAC G3 ed.2001 (1998) >>
- Χρηστάκης Ιωάννης - Hyundai 8088 (1988) >>

eject