Φιλοξενία συλλογών

Τα αντικείμενα της συλλογής, έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς σε διάφορους ιδιωτικούς χώρους. Οι αλλαγές των χώρων, έγιναν λόγω του εμπλουτισμού της συλλογής, της δυνατότητας προβολής μέσω του διαδικτύου και για την προσβασιμότητα, που επιτρέπει την παρέμβαση στα αντίστοιχα αντικείμενα. Σήμερα, τα περισσότερα αντικείμενα φιλοξενούνται σε ειδικό εργαστήριο, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στον παλιό χώρο.

Χώρος συλλογής Αύγουστος 2022Χώρος συλλογής 2022

Χώρος συλλογής 2021Χώρος συλλογής πριν το 2021


Χώρος συλλογής το 2017

eject