Υβριδικός ZX Spectrum?
Υλικό από τους πειραματισμούς


Αντικείμενο της ενότητας

Οι πειραματισμοί αφορούν τη χρήση του αυθεντικού πληκτρολογίου του ZX Spectrum (περίπου 40 ετών), με το Raspberry Pi Zero στο οποίο θα τρέχει ένας emulator. Δυστυχώς, η κατάσταση του αυθεντικού πληκτρολογίου είναι κακή με την μία από τις δύο καλωδιοταινίες, να είναι κατεστραμμένη από την άκρη της μεμβράνης. Θα γίνουν σχετικές δοκιμές για την αξιοποίηση του πληκτρολογίου (για το αν μπορεί τελικά να χρησιμοποιηθεί), ενώ ίσως παραγγελθεί νέα μεμβράνη. Οι πειραματισμοί θα φτάσουν τουλάχιστον στη δοκιμή του ZX Spectrum emulator στο RPi-Zero. Το υλικό των βίντεο ενημερώνεται βάσει των δοκιμών που γίνονται.