Έλεγχος ενσωματωμένου LED

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή για κάποιον που ξεκινά για πρώτη φορά με το Arduino. Ο κώδικας ελέγχει το ενσωματωμένο LED το οποίο στην έκδοση UNO, είναι εσωτερικά συνδεδεμένο με τον ακροδέκτη 13 και δεν χρειάζεται αντίσταση, αφού αυτή υπάρχει ήδη στην πλακέτα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, μπορεί να γίνει η πρώτη δοκιμή κώδικα χωρίς κανένα εξωτερικό κύκλωμα.Κώδικας με LED_BUILDIN Κώδικας στον ακροδέκτη 13