Χρήση οθόνης LCD 128x64 (ειδική σύνδεση SPI)

Πρόκειται για μια οθόνη, η οποία χρησιμοποιείται περισσότερο από μια δεκαετία. Τότε, ήταν εντυπωσιακή η δυνατότητα για σχεδίαση γραφικών. Η σύνδεση με το Arduino είναι παράλληλη, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται πολλά καλώδια

Το Chip της οθόνης όμως, υποστηρίζει το πρωτόκολλο SPI, δυνατότητα που δεν γνώριζε σχεδόν κανένας, από τότε. Εξάλλου, δεν είναι εμφανές από τις διαθέσιμες συνδέσεις των ακροδεκτών. Σε αυτή την εφαρμογή, θα αξιοποιήσουμε το κρυφό χαρακτηριστικό της LCD οθόνης, με την υποστήριξη της SPI σύνδεσης

 Κώδικας δοκιμής