Μονάδα απεικόνισης 7SD, δύο ψηφίων

Σε αυτή την εφαρμογή αξιοποιείται μια έτοιμη μονάδα, η οποία διαθέτει δύο ψηφία απεικόνισης επτά τμημάτων. Με τον κώδικα της δοκιμής, εμφανίζεται μέτρηση δύο ψηφίων από το 00 έως το FF (16δικό σύστημα). Η απεικόνιση υλοποιείται με δύο IC 74HC595 καταχωρητές ολίσθησης. Η μέτρηση στο 10δικό, αντιστοιχεί στο διάστημα 0 έως 255. 

Κώδικας εφαρμογής