Φωτεινός σηματοδότης

Αυτή η εφαρμογή αποτελεί την υλοποίηση ενός φωτεινού σηματοδότη υπό κλίμακα, ο οποίος θα λειτουργεί όπως ακριβώς και ο πραγματικός σηματοδότης αυτοκινήτων στο δρόμο. Το φυσικό κύκλωμα αποτελεί μια επέκταση του αρχικού κυκλώματος ελέγχου LED. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε τρία ανεξάρτητα κυκλώματα ελέγχου LED με αντίσταση, προκειμένου κάθε LED να ελέγχεται ξεχωριστά από την αντίστοιχη θύρα. Το σημαντικό στοιχείο της εφαρμογής από την εκπαιδευτική πλευρά, είναι η υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο γνωρίζουμε ήδη στον πραγματικό κόσμο. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η «σύνδεση» στο μυαλό των εκπαιδευόμενων οι οποίοι απομυθοποιούν τη λειτουργία του σηματοδότη, συζητούν τη λειτουργία του και πειραματίζονται με πιθανές ρυθμίσεις και επεκτάσεις της εφαρμογής.

ΚώδικαςΤο βίντεο που ακολουθεί είναι προγενέστερο από την παρουσίαση του προηγούμενου κώδικα, αλλά έχει την ίδια φιλοσοφία λειτουργίας.
Ο κώδικας στο βίντεο είναι ελαφρά βελτιωμένος. Μπορείτε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε υλοποίηση (παραπάνω κώδικας ή βίντεο).
Το βίντεο περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής που περιλαμβάνει και το θεωρητικό μέρος.