Βασικό Κύκλωμα με κουμπί

Σε αυτή την εφαρμογή θα μελετήσουμε τα κυκλώματα για την χρήση κουμπιών στις εφαρμογές. Τα κουμπιά αποτελούν είσοδο για τον μικροελεγκτή και χρησιμοποιούνται στην ανάγνωση επιλογών του χρήστη. Έτσι, ο χρήστης αλληλεπιδρά με την εφαρμογή και μπορεί να έχει δυνατότητες παρέμβασης στη συμπεριφορά της. Τα κλασικά κουμπιά με το πάτημά τους, δίνουν στην είσοδο του μικροελεγκτή το σήμα 5V ως μετάβαση 0V --> 5V (LOW --> HIGH) ή το σήμα 0V ως μετάβαση 5V --> 0V (HIGH --> LOW). Όταν το κουμπί δεν είναι ενεργοποιημένο, βρίσκεται στην εξ’ ορισμού κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι HIGH ή LOW. Στο βίντεο της εφαρμογής θα δείτε την απλούστερη υλοποίηση κουμπιού, αξιοποιώντας τις εσωτερικές Pull-Up αντιστάσεις του μικροελεγκτή.Κώδικας