Κύκλωμα με δύο «τύπους» κουμπιού

Σε αυτή την εφαρμογή δοκιμάζουμε στην πράξη δύο κυκλώματα διακοπτών Pull-Up και Pull-Down, φυσικά με τον αντίστοιχο κώδικα. Κάθε κύκλωμα παράγει διαφορετικό σήμα για την ψηφιακή είσοδο του Arduino. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τα κυκλώματα διακοπτών.Κώδικας