5 Λεπτά Arduino (#1 Ας ξεκινήσουμε...)

Τι είναι το Arduino; Τι εφαρμογές μπορούμε να φτιάξουμε; Είναι εύκολο στον προγραμματισμό; Για ποιους είναι καταλληλότερο; Γιατί να το χρησιμοποιήσουμε;