5 Λεπτά Arduino (#2 Εγκατάσταση & πρώτη δοκιμή)

Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει; Που θα βρούμε λογισμικό; Πώς θα το δοκιμάσουμε πρώτη φορά;