5 Λεπτά Arduino (#3 Κύκλωμα LED)

Τι περιλαμβάνει το κύκλωμα με το LED; Πώς περιορίζεται το ρεύμα; Πώς αναγνωρίζουμε τους ακροδέκτες του LED; Ποιο είναι το θεωρητικό κύκλωμα;