5 Λεπτά Arduino (#4 Αντίσταση & LED)

Ποιος είναι ο ρόλος της αντίστασης; Τι τιμή πρέπει να έχει; Ποιες είναι οι τυποποιημένες τιμές; Πώς τις ξεχωρίσουμε μεταξύ τους;