Μηνύματα στη σειριακή οθόνη

Η επικοινωνία του Arduino με τον υπολογιστή, προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για ανταλλαγή δεδομένων τα οποία είναι χρήσιμα στην ίδια την εφαρμογή. Η πιο συνηθισμένη αξιοποίηση αυτής τη δυνατότητας, είναι η εμφάνιση μηνυμάτων τα οποία παράγονται στο Arduino και εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε μέσω των μηνυμάτων να ελέγξουμε την ορθή λειτουργία της εφαρμογής σε επίπεδο κώδικα, αποτελεσμάτων, κλπ.Κώδικας