Δοκιμές & εφαρμογές με τη μονάδα απεικόνισης 7 τμημάτων

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή με εξωτερικό κύκλωμα που δοκιμάζουν οι αρχάριοι. Είναι όμως μια σημαντική εφαρμογή, όχι μόνο γιατί τα LED είναι συνηθισμένα εξαρτήματα, αλλά γιατί το ρεύμα του κυκλώματος και η τάση στον αντίστοιχο ακροδέκτη, είναι ικανά να αποτελέσουν το σήμα ελέγχου για οποιοδήποτε πρόσθετο εξωτερικό κύκλωμα. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε στη θέση του LED, ένα κύκλωμα ελέγχου μιας αντλίας ύδατος. Δηλαδή, με το ίδιο σήμα που ενεργοποιείται το LED, μπορούμε να θέσουμε την αντλία σε λειτουργία. Επομένως, ο στόχος δεν είναι απλά να ελέγξουμε ένα LED, αλλά να εξοικειωθούμε με το σήμα του αντίστοιχου ακροδέκτη, μέσω του οποίου ενεργοποιούμε το κύκλωμα του LED.

Κώδικας δοκιμής

Κώδικας μετρητή