Έλεγχος LED από το πληκτρολόγιο

Σε αυτή την εφαρμογή αξιοποιούμε τη σειριακή επικοινωνία Arduino-υπολογιστή και ελέγχουμε ένα LED από το πληκτρολόγιο. Εσείς μπορείτε να διερευνήσετε τον πίνακα ASCII για να υλοποιήσετε περισσότερες λειτουργίες και με άλλα πλήκτρα. Οι πιο προχωρημένοι μπορούν να αναπτύξουν λέξεις ως εντολές.Κώδικας