Εφαρμογη

Μονάδα απεικόνισης 8 ψηφίων

Περιγραφή

Λειτουργία και προγραμματισμός για απεικόνιση σε μονάδα 8 ψηφίων, που χρησιμοποιεί το κύκλωμα MAX7219

Η μονάδαΗ μονάδα αποτελείται από δύο συστοιχίες με τέσσερα ψηφία, τα οποία λειτουργούν όπως έχουμε δει στο microdev.gr για τη μια μονάδα απεικόνισης επτά τμημάτων (Seven Segment Display). Ο έλεγχος λειτουργίας και απεικόνισης γίνεται από το ολοκληρωμένο κύκλωμα MAX7219, το οποίο είναι τοποθετημένο στην πίσω πλευρά της πλακέτας. Παρά το γεγονός των 8 ψηφίων, ο έλεγχος γίνεται με σειριακό τρόπο, αξιοποιώντας το πρωτόκολλο SPI. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, χρησιμοποιούνται ελάχιστα καλώδια. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε το βίντεο παρουσίασης, τις αντίστοιχες διαφάνειες, το κύκλωμα και τον κώδικα.

Βίντεο παρουσίασης

ΚύκλωμαΚώδικας


#include "LedControl.h"
#define DIN 12
#define CLK 11
#define L 10

LedControl ld=LedControl(DIN,CLK,L,1);

int dt=500;

void setup()
{
  ld.shutdown(0,false);
  ld.setIntensity(0,2);
  ld.clearDisplay(0);
}

void loop()
{
  ld.setChar(0,7,'a',false);
  ld.setRow(0,6,0B0000101);
  ld.setChar(0,5,'d',false);
  ld.setRow(0,4,0B0011100);
  ld.setRow(0,3,B0000100);
  ld.setChar(0,2,'n',false);
  ld.setChar(0,1,'o',false);
 
  delay(dt);
  ld.clearDisplay(0);
  delay(dt);
}

Διαφάνειες παρουσίασης
v