Έλεγχος μέσω κινητού

Έλεγχος dc μοτέρ και αισθητήρα θερμοκρασίας, από κινητό Android, μέσω Bluetooth

Κώδικας Arduino

Εφαρμογή κινητού

Πηγαίοι κώδικες του βιβλίου