Αναπαραγωγή συχνοτήτων/τόνων σε piezo buzzer

Κώδικας