Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογών
Έλεγχος
ενσωματωμένου LED

Κύκλωμα-Κώδικας


Έλεγχος LED...


Ενεργοποίση LED
στα pin 5,6,7

Κύκλωμα-Κώδικας


Φωτεινός σηματοδότης...


Φωτεινός
σηματοδότης

Κύκλωμα-Κώδικας


Κυκλώματα κουμπιών...


Απλό κουμπί
με LED

Κύκλωμα-Κώδικας

Κυκλώματα
με διακόπτες

Κύκλωμα-Κώδικας

Εμφάνιση
μηνυμάτων

Κύκλωμα-Κώδικας

Keyboard
+ Απλό LED

Κύκλωμα-Κώδικας

Ρύθμιση έντασης
LED (PWM)

Κύκλωμα-Κώδικας


Έλεγχος Μονάδας 7SD...


Seven Segment
Display με 5V

Κύκλωμα

Seven Segment
Display με κώδικα

Κύκλωμα-Κώδικας

Μετρητής με Seven
Segment Display

Κύκλωμα-Κώδικας

Μονάδα 8 ψηφίων

Κύκλωμα-Κώδικας


Διαχείριση 8 LED...


Οθόνη
LCD 16x02

Κύκλωμα-Κώδικας


I2C + LCD 20x4...Αισθητήρας θερμ. LM35...


Αισθ. θερμοκρασίας
tmp36

Κύκλωμα-Κώδικας


Αισθητήρες LM35&DHT11


Αναλυτική παρουσίαση & δοκιμή

Αισθητήρας απόστασης+LCD...


Αισθητήρας απόστασης
+LCD

Κύκλωμα-Κώδικας


Laser & Αισθητήρας...Πραγματικός σηματοδότης...Χρονιστής επιτήρησης...


Επιτήρηση λειτουργίας Arduino και αυτόματη επαναφορά από δυσλειτουργία

Κώδικες

Ανοιχτοί κώδικες για κατέβασμα
από το βιβλίο του Arduino

Εισαγωγή στο TinkerCAD