Κατασκευή πλακέτας (PCB)


Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν Project του KiCAD (θεωρητικό, πλακέτα, κλπ) για να κάνετε
τους δικούς σας πειραματισμούς και τελικά να παραγγείλετε την φυσική κατασκευή της πλακέτας, εφόσον το επιθυμείτε.
Προσοχή: Οι πλακέτες που έχουν σχεδιαστεί και είναι διαθέσιμες σε αυτή την ενότητα, είναι υλοποιημένες σε διάφορα
στάδια (αρχικό, προχωρημένο, κλπ), προκειμένου να βρείτε το στάδιο από το οποίο επιθυμείτε να ξεκινήσετε τους πειραματισμούς.
ΟΙ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (για τις ανάγκες του open-hardware.gr)
και εφόσον επιθυμείτε παραγγελία φυσικής κατασκευής, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες τροποποιήσεις.KiCAD & Πλακέτες

Εισαγωγικά βίντεο
Σχεδίαση, κατασκευή πλακέτας

Seven Segment

Πλακέτα Sevent Segment
Display (Routed)

Seven Segment

Πλακέτα Sevent Segment
Display (UnRouted)

Ηλεκτρονικό ζάρι

Θεωρητικό και
σχεδίαση PCB

Πλακέτα πειραμάτων

Αρχική σχεδίαση κυκλώματος
πειραμάτων (θεωρητικό)

Υλικό πλακέτας

Σχεδίαση πλακέτας
πειραμάτων (PCB)

Πλακέτα 16 LED

Συνολικά 16+2 LED
και δύο Shift Register

Πλακέτα 8 LED

8 LED, 8 Transistor, 2 Seven Segment
3 Shift Register

Παραγγελία πλακέτας

Δείτε τα βήματα για
παραγγελία κατασκευής