Αισθητήρας απόστασης (υπέρηχος)+LCD

Στα πρώτα βήματα, δοκιμάζουμε συνήθως ξεχωριστά κάθε εξάρτημα-στοιχείο προκειμένου να κατανοήσουμε τη λειτουργία του και το αντίστοιχο κύκλωμα. Πηγαίνοντας στην κατεύθυνση πιο πραγματικών εφαρμογών, απαιτείται η σύνθεση και ο συνδυασμός γνωστών πλέον κυκλωμάτων και εξαρτημάτων. Σε αυτή την εφαρμογή συνδυάζουμε τον αισθητήρα απόστασης με μια οθόνη LCD 2 γραμμών και 16 στηλών. Χρησιμοποιώντας την LCD οθόνη, ο υπολογιστής δεν είναι πλέον απαραίτητος (παρά μόνο για τη φάση της φόρτωσης του προγράμματος στον μικροελεγκτή) και η εφαρμογή με το Arduino μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να τοποθετηθεί σε ένα όχημα (με χρήση μπαταρίας για τροφοδοσία) και να εμφανίζει την απόσταση από κάποιο εμπόδιο.Κώδικας