Έλεγχος μέσω διαδικτύου

Έλεγχος σερβομοτέρ και αισθητήρα κλίσης μέσω διαδικτύουΚώδικας