Σηματοδότης 220V (πραγματικό φανάρι)

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η κατασκευή ενός πραγματικού σηματοδότη με λάμπες LED 220V. Ο έλεγχος γίνεται από το Arduino με την ίδια λογική όπως και στον σηματοδότη με τα απλά LED, ενώ οι διακόπτες είναι ηλεκτρονικά ρελέ.


warning ΠΡΟΣΟΧΗ: -ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ-Αν δεν έχετε εμπειρία με τα 220V του δικτύου της ΔΕΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.