Αισθητήρας φωτός – φωτοαντίσταση

Η φωτοαντίσταση αποτελεί έναν ημιαγωγό του οποίου η αγωγιμότητα (όταν αυξάνεται η αγωγιμότητα, μειώνεται η αντίσταση) μεταβάλλεται, ανάλογα με την ένταση του φωτός. Η κατασκευή της φωτοαντίστασης, επιτρέπει την απορρόφηση φωτονίων. Στο κύκλωμα της δοκιμής, η φωτοαντίσταση αποτελεί μέρος ενός διαιρέτη τάσης. Όταν η ένταση του φωτός αυξάνεται, τότε μειώνεται η αντίσταση.

Κώδικας