Βιβλιοθήκη υλικού αναφοράς

Οι φωτογραφίες έχουν αναπτυχθεί από τον δημιουργό της ιστοσελίδας, ενώ τα αντίστοιχα κουμπιά και Link, οδηγούν σε υλικό που περιέχεται στο site ή υλικό που προέρχεται από εξωτερικές πηγές του διαδικτύου. Οι εξωτερικές πηγές προβάλλονται εκτός του site και την ευθύνη του περιεχομένου τους, έχουν οι δημιουργοί τους.
Στοιχεία LED

   
Κόκκινο LED (5mm)  High bright LED (5mm)   Πράσινο LED (5mm)
   
Μεγάλο-μικρό πράσινο LED   Πορτοκαλί LED (5mm)   Κίντρινο LED (5mm)
   
Μπλε LED (5mm)   Seven Segment (κανονικό)


  Seven Segment (μεγάλο)
   
Seven Segment (μεγάλο-μικρό)   Συστοιχία 7SD (μπροστά όψη)
Σειριακός έλεγχος
  Συστοιχία 7SD (μπροστά όψη)
   
LED matrix 8x8   LED matrix 8x8 (RGB-μπροστά όψη)   LED matrix 8x8 (RGB-πίσω όψη)
   
5050 color LED x8


  Flexible matrix 8x32 RGB   ws2811 5x8 RGB
   
ws2811 8x8 RGB   LED strip addressable   <Έξυπνο> LED (τμήμα LED matrix/strip)
Chip ενσωματωμένο στο RGB LED
για σειριακό έλεγχο

Κουμπιά-διακόπτες

   
Κουμπί για σασί   DIP Switch x4   DIP Switch x8
   
Κουμπί PCB  Κουμπί PCB   Πληκτρολόγιο κουμπιών 4x4

Διάφορα

   
Μπαταρία 3.6V (2032)-Μπροστινή όψη   Μπαταρία 3.6V (2032)-Πίσω όψη  * Δωρεάν και ελεύθερη χρήση με διατήρηση της ιστοσελίδας προέλευσης δεξιά της εικόνας (open-hardware.gr)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υλικό βρίσκεται υπό ενημέρωση (φωτογραφίες, ταξινόμηση, περιγραφή, λειτουργία, χρήση)...