Βιβλιοθήκη υλικού αναφοράς

Οι φωτογραφίες έχουν αναπτυχθεί από τον δημιουργό της ιστοσελίδας, ενώ τα αντίστοιχα κουμπιά και Link, οδηγούν σε υλικό που περιέχεται στο site ή υλικό που προέρχεται από εξωτερικές πηγές του διαδικτύου. Οι εξωτερικές πηγές προβάλλονται εκτός του site και την ευθύνη του περιεχομένου τους, έχουν οι δημιουργοί τους.
Αισθητήρες

   
HC-SR-04 (Απόστασης)


  DHT11 (Θερμοκρασίας-Υγρασίας)


 
   
LM35 (Θερμοκρασίας)


  TMP36 (Θερμοκρασίας)


 
   
Ήχου   Επιταχυνσιόμετρο   Επιταχυνσιόμετρο
   
Επιταχυνσιόμετρο   Επιταχυνσιόμετρο   Επιταχυνσιόμετρο
   
Στάθμης   Υγρασίας   Θερμοζεύγος* Δωρεάν και ελεύθερη χρήση με διατήρηση της ιστοσελίδας προέλευσης (microdev.gr)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υλικό βρίσκεται υπό ενημέρωση (φωτογραφίες, ταξινόμηση, περιγραφή, λειτουργία, χρήση)...