Αναλογικός αισθητήρας θερμοκρασίας LM35

Το LM35 είναι ο πιο φθηνός και απλός αισθητήρας θερμοκρασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μετρά αρνητικές θερμοκρασίας, αλλά και θετικές μέχρι τους 150 βαθμούς κελσίου. Η έξοδος που δίνει είναι 10mV/βαθμό κελσίου. Στην εφαρμογή δοκιμάζουμε αυτό τον αισθητήρα και πολύ περισσότερο, εξοικειωνόμαστε με την έξοδο της μονάδας ADC η οποία αντιστοιχίζεται αυτόματα με τη μετρούμενη αναλογική τάση. Η τάση προέρχεται από την αναλογική έξοδο του αισθητήρα. Στους 150 βαθμούς κελσίου, θα έχει έξοδο 10mV x 150oC, δηλαδή 1500mV=1.5V. Φυσικά, μετρώντας θερμοκρασία περιβάλλοντος, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 500mV έξοδο. Λόγω του μικρού εύρους εξόδου, μπορούμε να ρυθμίσουμε την τάση αναφοράς για να βελτιώσουμε την αντίστοιχη ακρίβεια.Κώδικας