Φτιάξτε το δικό σας "Arduino"

Ο μικροελεγκτής που φιλοξενεί το Arduino, έχει προφορτωμένο στην μνήμη Flash τον bootloader, ο οποίος επιτρέπει τον εύκολο και γρήγορο προγραμματισμό. Αν όμως αντιγράψουμε τον bootloader σε ένα νέο μικροελεγκτή του εμπορίου, τότε θα μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας Arduino (ως προς τη συμπεριφορά του μικροελεγκτή). Ο μικροελεγκτής του εμπορίου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα breadboard και να πλαισιώνεται από τα απαραίτητα εξαρτήματα για την υποστήριξη της λειτουργίας του και τον αντίστοιχο προγραμματισμό. Για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, χρειάζονται:

α) αντιγραφή του bootloader στο νέο μικροελεγκτή
β) ύπαρξη συμπληρωματικών κυκλωμάτων για την αυτόνομη λειτουργία του νέου μικροελεγκτή (π.χ. τροφοδοσία, χρονισμός)
γ) χρήση μιας υφιστάμενης πλακέτας Arduino για τον προγραμματισμό του νέου μικροελεγκτή


Το πλεονέκτημα αυτού του εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός «Arduino» με κόστος μικρότερο από 2 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εξαρτήματα, είναι:

α) κρύσταλλος χρονισμού στα 16MHz
β) δύο κεραμικοί πυκνωτές (18-22pF)
γ) αντίσταση 10KΩ


Φυσικά, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την κατάλληλη εξωτερική τροφοδοσία, ώστε η τελική πλακέτα με το νέο μικροελεγκτή να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Οι πιο προχωρημένοι μπορούν να φτιάξουν τη δική τους πλακέτα φιλοξενίας του μικροελεγκτή με τα ελάχιστα απαιτούμενα εξαρτήματα. Δείτε τη σχετική ενότητα με το δωρεάν λογισμικό KiCAD. Επίσης, στο διαδίκτυο θα βρείτε τα πλήρη σχέδια της ολοκληρωμένης πλακέτας Arduino για το λογισμικό EAGLE.

Παρακολουθήστε το αναλυτικό βίντεο και δείτε τις αντίστοιχες διαφάνειες.