Σχεδίαση & λειτουργία αναλογικού οργάνου σε οθόνη OLED 0.96'' SPI

Παρά το γεγονός ότι, έχουμε συνηθίσει την ψηφιακή απεικόνιση διαφόρων μετρήσεων (π.χ. θερμοκρασία), η αναλογική προσέγγιση παραμένει ακόμα και σήμερα, σημαντική και χρήσιμη, αφού για παράδειγμα με μια γρήγορη ματιά, μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση της τρέχουσας μέτρησης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι, στα μαχητικά αεροσκάφη, τα πιο σημαντικά όργανα της πτήσης είναι αναλογικά.

Σε αυτή την εφαρμογή, θα δούμε τον τρόπο σχεδίασης ενός τέτοιου οργάνου. Όμως, η αντίστοιχη βιβλιοθήκη προσφέρει μόνο τη σχεδίαση κύκλου, ενώ εμείς επιθυμούμε ένα ημικύκλιο και κυρίως, σχεδίαση και πρόσβαση στην περιφέρεια του ημικύκλιου. Αυτό σημαίνει ότι, θα χρησιμοποιήσουμε λίγη τριγωνομετρία, προκειμένου να βρίσκουμε κάθε φορά, τις συντεταγμένες του επιθυμητού σημείου στην περιφέρεια.Κώδικας εφαρμογής