Χρήση οθόνης OLED 0.96'' SPI

Η οθόνη OLED 0.96’’ έχει ανάλυση 128x64 pixel και εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, πράγμα που εξυπηρετεί για εφαρμογές στις οποίες πρέπει να ενσωματωθεί μια μονάδα απεικόνισης. Το δυνατό σημείο της, εκτός από τις περιορισμένες διαστάσεις, είναι η υποστήριξη γραφικών, αφού μπορούμε να χειριστούμε ξεχωριστά κάθε pixel. Μέσω των αντίστοιχων βιβλιοθηκών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επικοινωνία με το Arduino, παρέχεται πρόσβαση σε έτοιμες συναρτήσεις, για την άμεση και γρήγορη σχεδίαση τυποποιημένων σχημάτων.

Η διασύνδεση είναι SPI, δηλαδή σειριακή και για αυτό το λόγο απαιτούνται ειδικές βιβλιοθήκες. Η σειριακή επικοινωνία, υπερτερεί σε σχέση με τις άλλες, διότι απαιτεί λιγότερα καλώδια και απλούστερο κύκλωμα διασύνδεσης.

Προσοχή όμως!. Στο εμπόριο θα βρείτε διάφορες τέτοιες μικρές οθόνες, οι οποίες μοιάζουν μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δείτε με ποιο πρωτόκολλο λειτουργούν (π.χ. SPI, I2C) και τι ακροδέκτες διαθέτουν (είδος και πλήθος). Για να υλοποιήσετε τις εφαρμογές που ακολουθούν εδώ, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι, διαθέτετε ακριβώς την ίδια οθόνη, δηλαδή την OLED 0.96’’ SPI. Θα πρέπει αυτό να το επιβεβαιώσετε πριν αγοράσετε τη δική σας οθόνη, από το αντίστοιχο site του προμηθευτή.Κώδικας δοκιμής #1

Κώδικας δοκιμής #2

Κώδικας δοκιμής #3