Χρονιστής επιτήρησης (Watchdog Timer)Δείτε μια ειδική τεχνική με την οποία το Arduino προκαλεί Reset στον εαυτό του, προκειμένου να βγει από αδιέξοδο δυσλειτουργίας.

About

Σχετικά με τη σελίδα και τον δημιουργό της - επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα