Μονάδα επτά τμημάτων & Καταχωρητής ολίσθησης

Η μονάδα αποτελείται από δύο συστοιχίες με τέσσερα ψηφία, τα οποία λειτουργούν όπως έχουμε δει στο microdev.gr για τη μια μονάδα απεικόνισης επτά τμημάτων (Seven Segment Display). Ο έλεγχος λειτουργίας και απεικόνισης γίνεται από το ολοκληρωμένο κύκλωμα MAX7219, το οποίο είναι τοποθετημένο στην πίσω πλευρά της πλακέτας. Παρά το γεγονός των 8 ψηφίων, ο έλεγχος γίνεται με σειριακό τρόπο, αξιοποιώντας το πρωτόκολλο SPI. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, χρησιμοποιούνται ελάχιστα καλώδια. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε το βίντεο παρουσίασης, τις αντίστοιχες διαφάνειες, το κύκλωμα και τον κώδικα.

Κώδικας