Ξεκινώντας με το Arduino

Arduino - Ξεκινώντας

Σύντομοι οδηγοί και βίντεο στα ελληνικά για να ξεκινήσετε με το Arduino

Δεν είναι καθόλου σπάνιο να υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τίποτα για το Arduino ή να το βλέπουν για πρώτη φορά. Το Arduino δεν είναι μόνο το εισιτήριο για την εξερεύνηση της τεχνολογίας, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για μαθητές προκειμένου να αναδείξουν τις δεξιότητές τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και γιατί όχι, να ανακαλύψουν το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει για το μέλλον. Από την άλλη μεριά, οι φοιτητές αποκτούν ένα μοναδικό εργαλείο που θα τους δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών ξεκινώντας από το μηδέν. Τέλος, εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν και να καθοδηγήσουν τους μικρούς μαθητές στα επόμενα βήματά τους. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε μοναδικούς οδηγούς και ειδικό υλικό για να ξεκινήσετε από το μηδέν και μάλιστα, άμεσα, απομυθοποιώντας τις δυσκολίες για την έναρξη εξερεύνησης της τεχνολογίας.

Οδηγός εκκίνησης μέρος 1

Τι είναι το Arduino ; Πώς θα ξεκινήσω; Τι εξοπλισμό θα πάρω; Τι κόστος έχει;
Περιεχόμενα
done Τι είναι και τι κάνει
done Συστατικά εφαρμογής
done Μελέτη εφαρμογής με προσομοίωση
done Πρόγραμμα/φόρτωση & εξοπλισμός
Ανοίξτε τον οδηγό

 

Οδηγός εκκίνησης μέρος 2

Πώς γίνεται η εγκατάσταση; Το πρώτο μας πρόγραμμα και η μεταφόρτωση
Περιεχόμενα
done Εγκατάσταση & Ρύθμιση λογισμικού
done Ο πρώτος κώδικας
done Έλεγχος LED
Ανοίξτε τον οδηγό


Arduino UNO-MEGA-NANO

Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες εκδόσεις; Ποιες είναι οι βασικές διαφορές;