Ξεκινώντας με το Arduino

 

Εφαρμογές χωρίς εξοπλισμό!

Αναπτύξτε εφαρμογές στον προσομοιωτή. Υλοποιήστε το κύκλωμα και δοκιμάστε τον κώδικα.

Περιεχόμενα
done Το λογισμικό TinkerCAD
done Υλοποίηση κυκλώματος
done Κώδικας & προσομοίωση

launch launch ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ TINKERCAD

launch launch ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ WOKWI (new)