Ξεκινώντας με το Arduino

 

Εφαρμογές χωρίς εξοπλισμό!

Το Arduino αποτελεί τη δημοφιλέστερη ψηφιακή αναπτυξιακή πλατφόρμα στον κόσμο. Για αυτό το λόγο και υπάρχει σημαντικό διαθέσιμο υλικό από τη διεθνή κοινότητα, προσβάσιμο ελεύθερα μέσα από το διαδίκτυο.

Μεταξύ του διαθέσιμου υλικού και των εργαλείων, υπάρχουν ειδικοί προσομοιωτές (δωρεάν), στους οποίους μπορούμε να αναπτύξουμε την εφαρμογή μας, όπως ακριβώς και στην πραγματικότητα. Μέσα από μια βιβλιοθήκη εξαρτημάτων, αισθητήρων, κλπ, επιλέγουμε αυτά που χρειαζόμαστε, υλοποιούμε το φυσικό κύκλωμα (στο περιβάλλον του υπολογιστή), ενώ στη συνέχεια αναπτύσσουμε τον απαιτούμενο κώδικα. Έτσι, οι περισσότερες εφαρμογές μπορούν να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν, χωρίς την ύπαρξη εξοπλισμού.

Επίσης, το περιβάλλον της προσομοίωσης είναι τόσο λεπτομερές, που μπορεί στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει τα ίδια βήματα για την ανάπτυξη της πραγματικής εφαρμογής στο εργαστήριο ή το σπίτι.

Παράδειγμα κυκλώματος στον προσομοιωτή


Πραγματικό κύκλωμα


Αναπτύξτε εφαρμογές στον προσομοιωτή. Υλοποιήστε το κύκλωμα και δοκιμάστε τον κώδικα.


 launch ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ TINKERCAD

 launch ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ WOKWI (new)