Ξεκινώντας με το Arduino

 

Βασικές γνώσεις & Γνωριμία με το Arduino UNO

Για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του Arduino και την ανάπτυξη εφαρμογών, καλό είναι να έχετε κάποιες βασικές γνώσεις, οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα. Επειδή όμως ξεκινώντας ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει διαφορετικό υπόβαθρο, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν βίντεο για διαφορετικές θεματικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με το breadboard ή δεν γνωρίζει τους βασικούς υπολογισμούς σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με αντίσταση και LED. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια, το κύκλωμα με αντίσταση και LED αποτελεί βασικό συστατικό για τις περισσότερες εφαρμογές, αφού αντιπροσωπεύει στην ουσία τη φιλοσοφία ενεργοποίησης σημάτων σε ψηφιακούς ακροδέκτες του Arduino. Στην ίδια ενότητα, θα βρείτε και άλλο εισαγωγικό υλικό.

Ο ρόλος του Arduino

Γιατί χρειάζεται το Arduino;

Περιεχόμενα
done Σενάριο διάβασης πεζών
done Χειροκίνητος έλεγχος μπαταρίας
done Αυτόματος έλεγχος από το Arduino


Βασικές γνώσεις

τι είναι το κύκλωμα, πώς υπολογίζεται το ρεύμα;

Περιεχόμενα
done Βασικό κύκλωμα με πηγή και αντίσταση
done Υπολογισμός ρεύματος
done Υπολογισμοί σε κύκλωμα με αντίσταση και LED


Arduino UNO

Γνωρίστε την πιο δημοφιλή έκδοση του Arduino

Περιεχόμενα
done Γενική μορφή πλακέτας
done Αναλογικοί/ψηφιακοί ακροδέκτες
done Τροφοδοσία, κλπ