Αποτύπωση θερμοκρασίας-Υγρασίας με διπλό αναλογικό γραφικό όργανο

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, αξιοποιούνται δύο έγχρωμες οθόνη OLED 1.44’’ με ανάλυση 128x128 pixel. Κάθε οθόνη απεικονίζει διαφορετική μέτρηση (θερμοκρασία και υγρασία). Οι μετρήσεις βασίζονται στον ψηφιακό αισθητήρα DHT11, ο οποίος έχει ήδη παρουσιαστεί στο microdev.gr. Για την κατανόηση αυτής της εφαρμογής, θα πρέπει να μελετήσετε αρχικά, την εφαρμογή με την οθόνη OLED 0.96’’, στην οποία αποτυπώνεται ένα αναλογικό όργανο. Η μελέτη θα αφορά στο πρωτόκολλο SPI και κυρίως στην υλοποίηση της σχεδίασης, βάσει της τριγωνομετρίας.

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, παρατηρήστε προσεκτικά τις φυσικές συνδέσεις του κυκλώματος, στις οποίες φαίνονται τόσο τα κοινά κανάλια (SPI σύνδεση), όσο και οι αντίστοιχοι ακροδέκτες, που δηλώνονται στο πρόγραμμα για κάθε οθόνη.

 

Κώδικας εφαρμογής

Μελέτη αρχικής εφαρμογής