Αισθητήρας θερμοκρασίας TMP36+LCD

Αν και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τον αισθητήρα LM35, ο αναλογικός αισθητήρας θερμοκρασίας TMP36 είναι αρκετά γνωστός. Εφόσον πρόκειται να προσομοιώσετε μια τέτοια εφαρμογή στο TinkerCAD, θα χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα TMP36 που είναι διαθέσιμος αντί του LM35. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε στην πραγματικότητα τον αισθητήρα LM35, αξίζει να κάνετε μια σύγκριση.

Κώδικας