Ψηφιακή Τρίλιζα

Δείτε την κατασκευή μιας ψηφιακής τρίλιζας για δύο παίκτες. Κάθε παίκτης επιλέγει την επιθυμητή θέση μέσω της αφής, η οποία υποστηρίζεται από φωτοαντιστάσεις. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μονάδες LED matrix 8x8, φωτοαντιστάσεις, LCD οθόνη και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο.

 

 Κώδικας Arduino

Εφαρμογή φωτοαντίστασης