Ροή μαθημάτων (επιλεγμένα βίντεο)

Σε αυτή την ενότητα εμφανίζονται επιλεγμένα βίντεο από το υλικό που υπάρχει ήδη σε διάφορες κατηγορίες του microdev.gr, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σειρά μαθημάτων-διαλέξεων, που θα εξυπηρετήσει τους επισκέπτες που επιθυμούν να μελετήσουν με μια λογική σειρά το αντικείμενο. Φυσικά αυτή η ενότητα δεν θα πρέπει να σας αποτρέψει από την εξερεύνηση του υλικού όλων των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο microdev.gr.

Το υλικό είναι υπό ενημέρωση... (συνολική διάρκεια βίντεο έως 4-12-2021: περισσότερο από 14 ώρες)Γιατί να επιλέξετε το Arduino; (23 λεπτά)

Οι παγίδες του Arduino (15 λεπτά)

Arduino-Ιστορία-Εφαρμογές-Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές (1 ώρα, 3 λεπτά)
Βασικές γνώσεις κυκλωμάτων (59 λεπτά)

Ανάλυση Arduino UNO (55 λεπτά)Ανάπτυξη εφαρμογών-Λογισμικό (1 ώρα, 1 λεπτό)Εγκατάσταση & πρώτη χρήση του Arduino (17 λεπτά)Γνωριμία με το Breadboard - υλοποίηση κυκλωμάτων (15 λεπτά)Έλεγχος LED στο TinkerCAD (10 λεπτά)Έλεγχος LED σε πραγματικό κύκλωμα (8 λεπτά)Φωτεινός σηματοδότης στο TinkerCAD (32 λεπτά)Φωτεινός σηματοδότης σε πραγματικό κύκλωμα (32 λεπτά)Κυκλώματα κουμπιών (30 λεπτά)Μονάδα απεικόνισης 7 τμημάτων (20 λεπτά)Μονάδα απεικόνισης 7 τμημάτων (15 λεπτά)Έλεγχος 8 LED (1 ώρα, 9 λεπτά)Οθόνη LCD 20x4 I2C (29 λεπτά)Δοκιμή Οθόνης LCD 20x4 I2C (14 λεπτά)Εισαγωγή: Αισθητήρες-Κυκλώματα-Μετρήσεις (51 λεπτά)Εισαγωγή στις αναλογικές μετρήσεις-Η σημασία τους (16 λεπτά)Βασικές τεχνολογίες για αναλογικές μετρήσεις (26 λεπτά)Διαδικασία μετατροπής αναλογικών σημάτων (34 λεπτά)Αισθητήρες θερμοκρασίας LM35 & DHT11 (54 λεπτά)Αισθητήρας απόστασης (41 λεπτά)Δίοδος Laser & Φωτοδίοδος (17 λεπτά)Εφαρμογή Laser & Αισθητήρας (20 λεπτά)Παρουσίαση: Προγραμματισμός στο Processing (1 ώρα και 22 λεπτά)