Εκπαιδευτική μακέτα αισθητήρων δύο επιπέδων

Δείτε την ιδέα μιας νέας εκπαιδευτικής μακέτας, η οποία διαθέτει εννέα αισθητήρες, ένα RGB LED και ένα Joystick.
Οι μετρήσεις αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο απευθείας σε TFT οθόνη συνδεδεμένη με το Arduino, καθώς και σε ένα Virtual panel οργάνων, το οποίο έχει υλοποιηθεί στο Processing μέσω ενός Raspberry Pi.

 

 Κώδικας Processing

Κώδικας Arduino