Γιατί microdev.gr ;


ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το υλικό είναι ανοιχτό και διαθέσιμο δωρεάν σε όλους, χωρίς εγγραφή ή άλλες προϋποθέσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Το υλικό αναπτύσσεται βάσει των αναγκών των εκπαιδευόμενων και είναι ειδικά προσαρμοσμένο για να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση και αξιοποίηση από τους εκπαιδευόμενους. Ως κύρια βιβλιογραφία χρησιμοποιείται το Νο1 και πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα για το Arduino, του οποίου συγγραφέας είναι ο δημιουργός του microdev.gr.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι περισσότερες δραστηριότητες γύρω από το Arduino, έχουν αναπτυχθεί ενότητες που περιλαμβάνουν, υλικό για προχωρημένους, απαντήσεις για εκπαιδευτικούς, σχεδίαση πλακέτας, κλπ. Έτσι, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από το μηδέν και να φτάσει στη σχεδίαση μιας επαγγελματικής εφαρμογής με τη δική της πλακέτα.

ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

Το υλικό είναι αυθεντικό και δεν αποτελεί προϊόν αντιγραφής, δανεισμού ή κοινής χρήσης από άλλες ιστοσελίδες. Η δημιουργία της μητρικής πειραματικής πλακέτας για την υλοποίηση εφαρμογών με το Arduino, είναι ένα ακόμα παράδειγμα αυθεντικού υλικού που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Το υλικό ενημερώνεται συστηματικά για να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, ενώ αναπτύσσεται βάσει και των δικών σας παρατηρήσεων. Είναι μια ιστοσελίδα που αξίζει να επισκέπτεστε συχνά.