Τεχνικά-Επιστημονικά βιβλία

...
Μικροεπεξεργαστές (2η εκδ.)
2022
Λεπτομέρειες βιβλίου

Download Υλικού
...
Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino (3η εκδ.)
2021
Λεπτομέρειες βιβλίου

Download Υλικού
...
Εισαγωγή στην πληροφορική και τις εφαρμογές της
2021
Download Υλικού
...
Ψηφιακά Συστήματα Μετρήσεων
2020
Download Υλικού
...
Η Θεμελίωση της Πληροφορικής
2020
Download Υλικού
...
Αρχιτεκτονική & Προγραμματισμός του μικροελεγκτή AVR
2017
Download Υλικού
...
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Προγραμματισμός Assembly
2011
Download Υλικού
...
Αρχιτεκτονική & Προγραμματισμός Μικροεπεξεργαστών
2010
Download μη διαθέσιμο
...
An Educational Guide to the AVR Microcontroller Programming
2018
Book Support

Amazon Link
...
The Ultimate Educational Guide to MIPS Assembly Programming
2018
Book Support

Amazon Link