Βιβλία του Δρ. Παναγιώτη Παπάζογλου

1994-2022
Μικροεπεξεργαστές

2η έκδοση, 2022, 840 σελίδες

Το πιο πλήρες βιβλίο στην Ελλάδα

Αριθμητικά συστήματα, Ψηφιακά κυκλώματα, Δομή μικροεπεξεργαστή, Προγραμματισμός MIPS/INTEL Assembly/FPU, Προσομοιωτής, Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων, VHDL

Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino

3η έκδοση, 2021, 700 σελίδες

Το No1 βιβλίο στην Ελλάδα

Εισαγωγικές εφαρμογές, Αισθητήρες, Απεικόνιση δεδομένων, Πρακτική ρομποτική, Απομακρυσμένος έλεγχος, Οπτικός προγραμματισμός, Δραστηριότητες

Εισαγωγή στην Πληροφορική

1η έκδοση, 2021, 600 σελίδες

Ένα μοναδικό βιβλίο

Αριθμητικά συστήματα και δεδομένα, Δομή και λειτουργία υπολογιστή, Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός, δομές δεδομένων, Δίκτυα, Ιστοσελίδες, Βάσεις δεδομένων, Εφαρμογές

Ψηφιακά Συστήματα Μετρήσεων

1η έκδοση, 2020, 480 σελίδες

Προβολή, επεξεργασία, Μετάδοση μετρήσεων

Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά, Πλατφόρμα Arduino, Κυκλώματα και Αισθητήρες, απεικόνιση μετρήσεων, Processing, Python, MATLAB, Raspberry Pi, Διαδίκτυο

Η θεμελίωση της πληροφορικής

1η έκδοση, 2020

Μοναδικό βιβλίο στην Ελλάδα

Οι πρώτοι υπολογιστές και μικροεπεξεργαστές. Ανακαλύψτε την επανάσταση των οικιακών υπολογιστών και δείτε πώς συνδέεται εκείνη η τεχνολογία με τις γνώσεις του σήμερα.

MIPS Assembly

1st Edition 2018, Amazon, USA

The Ultimate Educational Guide

Instructions, System functions, Calculations, Programming structures, Arrays, Subprograms (flow charts, step by step development, documented code, laboratory exercises)

AVR Programming

1st Edition 2018, Amazon, USA

An Educational Guide

This book constitutes a complete basic educational guide which offers important knowledge and demystifies the AVR programming

Συλλεκτικό βιβλίο

1η έκδοση, 2018

Ελληνικά, Amazon, USA

Ένα μοναδικό ταξίδι στη δεκαετία του 1980 και τους πρώτους οικιακούς υπολογιστές. Η επανάσταση στην Ευρώπη, ο πρώτος υπολογιστής σε σχολείο και άλλες σχετικές ιστορίες της εποχής

Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Arduino

2η έκδοση, 2017, 556 σελίδες

Η συνέχεια του best seller!

Εισαγωγικές εφαρμογές, Αισθητήρες, Απεικόνιση δεδομένων, Πρακτική ρομποτική, Απομακρυσμένος έλεγχος, Οπτικός προγραμματισμός, Δραστηριότητες

Μικροελεγκτής AVR

1η έκδοση, 2017, 520 σελίδες

Το πιο πλήρες βιβλίο στην Ελλάδα

Το μοναδικό βιβλίο που καλύπτει προγραμματισμό σε Assembly και C, για ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Αλγόριθμοι, Έλεγχος θυρών, μονάδες απεικόνισης και εισόδου, μετρήσεις, εφαρμογές, κλπ

Μικροεπεξεργαστές

1η έκδοση, 2015, 823 σελίδες

Το πιο πλήρες βιβλίο στην Ελλάδα

Αριθμητικά συστήματα, Ψηφιακά κυκλώματα, Δομή μικροεπεξεργαστή, Προγραμματισμός MIPS/INTEL Assembly/FPU, Προσομοιωτής, Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων, VHDL

Δραστηριότητες φωτογραφίας

1η έκδοση, 2014, Ηλεκτρονική έκδοση

Μαθαίνουμε φωτογραφία τα παιδιά

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο από δραστηριότητες, προκειμένου τα παιδιά του δημοτικού σχολείου να ανακαλύψουν τη φωτογραφία από πολλές οπτικές γωνίες και προσεγγίσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Arduino

1η έκδοση, 2014, 356 σελίδες

Το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα για το Arduino - best seller!

Εισαγωγικές εφαρμογές, Εφαρμογές με αισθητήρες, Απεικόνιση δεδομένων, Πρακτική ρομποτική, Οπτικός προγραμματισμός

Παιδικό παραμύθι

1η έκδοση, 2013

Παραμύθι για παιδιά δημοτικού

Μια διδακτική ιστορία για έναν πειρατή που αλλάζει χαρακτήρα και γνώμη για τη ζωή, μέσα από τις δοκιμασίες και τις νέες εμπειρίες που βιώνει

Ποίηση & Φωτογραφία

1η έκδοση, 2012, Ηλεκτρονική έκδοση

Ισορροπία δύο παράλληλων συλλογών

Στο βιβλίο συνυπάρχουν δύο παράλληλες συλλογές, προσπαθώντας κάπου να συναντηθούν. Η ποίηση μέσα από τη φωτογραφία και η φωτογραφία μέσα από την ποίηση

Αρχιτεκτονική Η/Υ & Assembly

1η έκδοση, 2012, 304 σελίδες

Ένα απλό και διδακτικό βιβλίο

Πρόκειται για ένα βιβλίο που παρουσιάζει με απλό τρόπο, θέματα για την αρχιτεκτονική των υπολογιστών και τον προγραμματισμό MIPS Assembly

Προγραμματισμός Μικροεπεξεργαστών

1η έκδοση, 2010, 408 σελίδες

Το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα για MIPS και INTEL

Πλούσιο σε εφαρμογές και ασκήσεις προγραμματισμού MIPS και INTEL Assembly, ενώ περιλαμβάνει και προηγμένη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων με τη γλώσσα VHDL

Εφαρμογές Πολυμέσων

1η έκδοση, 2002, 254 σελίδες

Το πρώτο βιβλίο με διαχείριση έργου και ασκήσεις

Διαχείριση έργων πολυμέσων, Βασικές επιλογές υλοποίησης, Τεχνολογίες πολυμέσων, Τοπικές και διαδικτυακές εφαρμογές με το λογισμικό Director 8 και Flash 5

To Hardware/Software του υπολογιστή

1η έκδοση, 1994, 228 σελίδες

Ένα από τα λίγα βιβλία της εποχής

Βασικές γνώσεις, Ο υπολογιστής ως σύστημα, Περιφερειακές μονάδες εισόδου/εξόδου, Δομικά στοιχεία Η/Υ, Πρότυπα και συναρμολόγηση, Περιβάλλοντα εργασίας, Συμβατότητα, Τεκμηρίωση

Προγραμματισμός στη λογιστική

1η έκδοση, 1994

Μαθήματα προγραμματισμού

Για πρώτη φορά αναπτύσσεται ένα βιβλίο, που είναι προσιτό σε σπουδαστές λογιστικής και τους μαθαίνει την ανάπτυξη λογιστικών εφαρμογών με απλό προγραμματισμό Pascal

Προγραμματισμός σε Turbo Pascal

1η έκδοση, 1994

Ένα απλό και διδακτικό βιβλίο

Βασικός προγραμματισμός σε Turbo Pascal, Μαθηματικές συναρτήσεις και εντολές οθόνης, Δομές ελέγχου και επανάληψης, Πίνακες, Διαδικασίες και συναρτήσεις, Γραφικά, Αρχεία, Hardware, Εφαρμογές στην ηλεκτρονική