Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Προγραμματισμός Assebmly

Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

- 1η Έκδοση

- Έτος Έκδοσης 2011
  
- ISBN 978-960-93-3118-0

- Εκδόσεις  Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

- Αριθμός Σελίδων 304

Το βιβλίο έχει εξαντληθεί και δεν είναι διαθέσιμο