Παρουσιαση βιβλιου

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση & Γενικού ενδιαφέροντος

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Ταυτότητα


Εκδόσεις: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα
ISBN: 978-960-645-086-0
Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ: 94644742
Έκδοση:
Έτος έκδοσης: 2020
Σελίδες: 300

300 σελίδες

Ένα ιστορικό και επιστημονικό ταξίδι στις δεκαετίες 1970-1980

Ποικιλία θεμάτων

Οι πρώτοι υπολογιστές, προγραμματισμός, τεχνολογία, μικροεπεξεργαστές, εφαρμογές, πειραματισμοί

Συλλεκτικοί υπολογιστές

Δείτε τα χαρακτηριστικά των υπολογιστών σε μια μοναδική συλλογή

Γενικά

Δικαίως η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε ως η πιο σημαντική στην εξέλιξη των υπολογιστών και μάλιστα, από πολλές απόψεις. Δεκάδες μικρομεσαίες εταιρίες σε Αμερική και Ευρώπη κυκλοφορούσαν τότε τη δική τους εκδοχή του λεγόμενου home micro (υπολογιστή σπιτιού ή «οικιακού» υπολογιστή). Στις εταιρίες αυτές εργαζόντουσαν ταλαντούχοι νέοι, που με τα χέρια τους έκαναν «θαύματα». Αξιοποιούσαν διάφορες τεχνολογίες, σχεδίαζαν κυκλώματα με το χέρι, ενώ ανέπτυσσαν λογισμικό που θα έκανε αξιοποιήσιμα τα μηχανήματα από τους απλούς χρήστες. Υπολογιστές διαφορετικών εταιριών, μοναδικά χαρακτηριστικά, ειδικές εκδόσεις λογισμικού και πολλά άλλα. Η λέξη «συμβατότητα» ήταν άγνωστη τότε, αφού κανένα μηχάνημα δεν «έμοιαζε» με το άλλο. Κάθε αγοραστής, ακολουθούσε μόνο τη «γραμμή» της κατασκευάστριας εταιρίας, προκειμένου να μπορεί να αξιοποιεί το μηχάνημα που είχε στα χέρια του. Ο «πόλεμος» Αμερικής και Ευρώπης για την επικράτηση στο χώρο των υπολογιστών για τους οικιακούς χρήστες είχε ήδη αρχίσει. Το βαρύ πυροβολικό της Ευρώπης είχε έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από εκεί ξεκίνησε και η «επανάσταση» των υπολογιστών που άλλαξε από τότε τα πάντα στην Ευρώπη.

Βίντεο βιβλίου

Ο στόχος

Βασικός στόχος του βιβλίου, δεν είναι να αποτελέσει μια απλή ιστορική «αφήγηση», αλλά ένα σημείο αναφοράς, που θα αναδείξει τη γνώση που μας «κληρονόμησε» η δεκαετία του 1980. Μια γνώση τόσο σπουδαία και αναγκαία για τους νέους μηχανικούς υπολογιστών και πληροφορικής, που αξίζει να την ανακαλύψετε για «πρώτη φορά» μέσα αυτό το μοναδικό βιβλίο. Πιο συγκεκριμένα, η στοχοθεσία του βιβλίου, κινείται στους ακόλουθους άξονες:

• Ιστορική σημασία της εξέλιξης της τεχνολογίας των υπολογιστών

• Ανάδειξη των αρχών που θεμελίωσαν την πληροφορική

• Σύνδεση της σημερινής επιστήμης της πληροφορικής με τις αρχές που αναδείχθηκαν τότε

• Παρουσίαση ιδεών για συνδυασμό «παλιάς» και «νέας» τεχνολογίας στην κατεύθυνση μιας αναβαθμισμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης, που θα επιτρέψει στους νέους μηχανικούς να αποκτήσουν ουσιαστικότερες γνώσεις και δεξιότητες, και να έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης ανάπτυξης εφαρμογών

• Να αποκαλυφθούν και να «απομυθοποιηθούν» τα «μυστικά» της τεχνολογίας της πληροφορικής που δεν αναφέρονται σε άλλα βιβλία

• Να αποκτήσει ο αναγνώστης μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις αρχές και την τεχνολογία στην οποία βασίζεται η πληροφορική

• Να βρει ο αναγνώστης ενδιαφέρον υλικό, προκειμένου να μπορεί και ο ίδιος με αφετηρία το βιβλίο, να κάνει τη δική του διερεύνηση, ώστε να κατακτήσει σημαντικές γνώσεις τις οποίες δεν θα βρει στα βιβλία ή δεν θα ακούσει στην αίθουσα διδασκαλίας

Παρά το γεγονός ότι, τη δεκαετία του 1980 μέσα από την απλότητα και την οργανωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση του προγραμματισμού, της δομής του υπολογιστή, κλπ, κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε πραγματικά να μάθει και να έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει επαγγελματικά και επιστημονικά, σήμερα δεν συμβαίνει το ίδιο. Ενώ οι βασικές αρχές είναι απλές και προσφέρονται για πραγματική και ουσιαστική εκπαίδευση, τα σημερινά βιβλία είναι πολύπλοκα, ενώ οι υπολογιστές βασίζονται σε ένα σύνολο από λογισμικά που απομακρύνουν τον εκπαιδευόμενο από την ουσία. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε μια «ζούγκλα» μέσα από την οποία θα πρέπει να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης και  σχεδίασης λύσεων. Για σκεφτείτε, πόσο εύκολο είναι για έναν αρχάριο εκπαιδευόμενο να σχεδιάσει γραφικά σε περιβάλλον Windows με δικό του κώδικα; Στον αντίποδα, ένας υπολογιστής της δεκαετίας του 1980, εκκινεί σε ένα δευτερόλεπτο και «εισάγει» τον χρήστη απευθείας στο περιβάλλον προγραμματισμού BASIC. Από εκεί κει πέρα, ο προγραμματισμός γίνεται απευθείας, ενώ και τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Με μερικές μόνο γραμμές κώδικα, η σχεδίαση γραφικών είναι μια απλή υπόθεση. Έτσι, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εστιάσει την προσοχή του στον αλγόριθμο αλλά και στην «τεχνολογία» των γραφικών. Σε ένα σημερινό υπολογιστή, ο χρήστης θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία όλων των απαραίτητων πακέτων λογισμικού (π.χ. λειτουργικό σύστημα, περιβάλλον ανάπτυξης, μεταγλωττιστής), να γνωρίζει τις λεπτομέρειες χειρισμού ειδικών συναρτήσεων του συστήματος και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας και αλληλεπίδρασης με άλλα εγκατεστημένα προγράμματα, να προχωρήσει στην ανάπτυξη του κώδικα. Σε πολλές περιπτώσεις, αν αλλάξουμε υπολογιστή, απαιτούνται πολλές ρυθμίσεις μέχρι το σύστημα να λειτουργεί σωστά. Όλη αυτή η χρονοβόρα διαδικασία, απομακρύνει τον εκπαιδευόμενο από την ουσία που βρίσκεται στη μελέτη του τελικού αλγορίθμου. Για όλους τους παραπάνω λόγους, έχει πολύ μεγάλη αξία η ανάδειξη των αρχών που τέθηκαν τη δεκαετία του 1980 και θεμελίωσαν την πληροφορική όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Η παρουσίαση των αρχών αυτών, γίνεται με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έτσι ώστε, να είστε και εσείς πλέον σε θέση να κατανοήσετε τις αρχές της πληροφορικής, όπως καθιερώθηκαν τότε (δεκαετία 1980). Σαν τελικό συμπέρασμα, θα πρέπει να τονιστεί ότι, αυτές οι βασικές και απλοϊκές αρχές που πρωτοεμφανίστηκαν, είναι αρκετές για να κατανοήσει κάποιος τα ουσιώδη θέματα της πληροφορικής, χωρίς να απαιτείται η μελέτη πολύπλοκων βιβλίων στα οποία θεωρούνται πολλές γνώσεις ως αυτονόητες.

Διάρθρωση περιεχομένου

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε 12 κεφάλαια, ως εξής:

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στα ολοκληρωμένα ψηφιακά συστήματα μετρήσεων, προσπαθώντας να δείξει τη «μεγάλη εικόνα», ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει μια πρώτη άπο-ψη για τα συστήματα αυτά.

Το σημείο «κλειδί» των ψηφιακών συστημάτων μέτρησης είναι, η μετατροπή των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει αυτή τη διαδικασία, μέσα από την αρχι-τεκτονική και τα χαρακτηριστικά της μονάδας μετατροπής που διαθέτει συνήθως ενσωματωμένη ένας μικροελεγκτής.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αναπτυξιακή ψηφιακή πλατφόρμα Arduino (η γνωστότερη στον κόσμο). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα βασικά της χαρακτηριστικά, καθώς και η φι-λοσοφία ανάπτυξης εφαρμογών σε αυτή.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναπτύσσονται μερικά βασικά κυκλώματα που αξιοποιούνται μέσα από το Arduino, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει μερικές βασικές γνώσεις όπως, ο υπολογισμός του ρεύματος, κλπ.

Η γνωριμία με βασικούς αισθητήρες γίνεται στο πέμπτο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιά-ζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και αξιοποιούνται με το Arduino μέσα από πραγματικές εφαρμογές, προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τη λειτουργία αλλά και την αξιοποίησή τους.

Η απεικόνιση των μετρήσεων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα σε ένα σύστημα μέ-τρησης, ειδικά για τα αυτόνομα και φορητά συστήματα. Το έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζει μια πλη-θώρα από εξωτερικά κυκλώματα απεικόνισης (π.χ. LCD οθόνη), τα οποία μπορεί να μελετήσει ο αναγνώστης και να κατανοήσει την αξιοποίηση των αντίστοιχων τεχνολογιών.

Στο έβδομο κεφάλαιο, μετατοπίζεται το βάρος στην ανάπτυξη λογισμικού για την απεικόνιση των μετρήσεων, με επίκεντρο το Processing. Οι δυνατότητες σχεδίασης γραφικών με το Processing, καθώς και η ανάπτυξη εικονικών οργάνων μέτρησης, αποτελούν τον πυρήνα των αντίστοιχων ε-φαρμογών του κεφαλαίου.

Η γλώσσα Python είναι αυτή τη στιγμή Νο1 στον κόσμο με εντυπωσιακές δυνατότητες και μεγάλη συλλογή βιβλιοθηκών που δίνουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη σχεδόν οποιασδήποτε εφαρμογής. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, εφαρμογές για σχεδίαση γραφημάτων, επε-ξεργασία μετρήσεων και αποθήκευση δεδομένων.

Το ένατο κεφάλαιο, παρουσιάζει την αξιοποίηση του MATLAB, που αποτελεί το γνωστότερο επι-στημονικό μαθηματικό εργαλείο ανάπτυξης και ανάλυσης στον κόσμο και χρησιμοποιείται από τα περισσότερα πανεπιστήμια. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει εφαρμογές, για τη γραφική απεικόνι-ση και στατιστική ανάλυση μετρήσεων.

Το Raspberri Pi είναι ο μικρότερος σε διαστάσεις και δημοφιλέστερος υπολογιστής στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες εφαρμογές μετρήσεων. Το δέκατο κεφάλαιο παρουσιά-ζει την πλατφόρμα αυτή και δείχνει τη βασική φιλοσοφία αξιοποίησής της.

Το ενδέκατο κεφάλαιο, δείχνει την αξιοποίηση ενός εξωτερικού μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, προκειμένου να διαβάζει το Raspberry Pi, αναλογικά σήματα.

Τέλος, το δωδέκατο κεφάλαιο, παρουσιάζει μια εφαρμογή με την οποία μπορεί να γίνει απεικόνι-ση μετρήσεων στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας την υπολογιστική πλατφόρμα Raspberry Pi.

Στείλτε μήνυμα στο συγγραφέα του βιβλίου

Αν θέλετε να βοηθήσετε στη βελτίωση του υλικού, μπορείτε να γράψετε τη γνώμη και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε επίσης να στείλετε το ερώτημά σας. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να στείλετε απευθείας μήνυμα, μέσω της φόρμας που ακολουθεί.

Φόρτωση...
Το μήνυμα εστάλη. Σας ευχαριστώ!

Παροράματα

-